Nyheder

  Se vores nyhedsarkiv her.

Miljøpolitik

Formålet med Aalborg Zoos miljøpolitik er at sikre, at ansatte i Aalborg Zoo motiveres til stedse at have det eksterne miljø for øje, således at arbejdet tilrettelæges på en sådan måde, at miljøet tilgodeses i videst mulig omfang - til glæde for Aalborg Zoo, for det omliggende samfund og den danske natur.

Aalborg Zoo ønsker at medvirke til, at alle forhold, der har relation til driften af zoologisk have, udføres til størst mulig gavn for miljøet. Aalborg Zoo ønsker derfor en kontinuerlig forbedring af miljøforholdene og som minimum at overholde alle gældende love, som Aalborg Zoo er omfattet af.

Aalborg Zoo ønsker at fokusere på den miljømæssige belastning, således at zoos samlede belastning af miljøet reduceres mest muligt.

Endvidere ønsker Aalborg Zoo at fokusere på affaldssortering, således at den gennemføres til størst mulig gavn for miljøet.

Miljøforholdene vil løbende blive forbedret under hensyntagen til økonomisk formåen og til den enhver tid værende teknologiske udvikling.

Aalborg Zoo vil ligeledes aktivt kommunikere vedrørende havens miljøforhold og opfordre underleverandører til at arbejde mod minimal miljøbelastning.

Aalborg Zoo's miljøpolitik revideres hvert andet år i marts måned, første gang i år 2001 og formidles til medarbejderne ved udlevering af et eksemplar af politikken. Politikken er offentlig tilgængelig, og kan rekvireres ved henvendelse til zoologisk have. Miljømålene revideres hvert år, typisk i marts måned.

Miljøledelsessystem

Nærværende håndbog er miljøledelseshåndbogen gældende for Aalborg Zoo, Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg.

I håndbogen er retningslinierne for Aalborg Zoos miljøaktiviteter, miljøledelsessystemet, beskrevet.

Miljøledelsessystemet er opbygget i henhold til DS/EN ISO 14.001
miljøledelsessystemer - kravbeskrivelse med råd om anvendelse.

Miljøledelse er den ledelsesform, hvor arbejdet med alle havens væsentlige miljøpåvirkninger bliver inddraget i den daglige ledelse og de daglige arbejdsrutiner i form af overvågning af miljøforhold og løbende miljøforbedrende aktiviteter.

Et miljøledelsessystem udstikker rammerne for, hvordan man styrer de aktiviteter, der kan resultere i miljømæssige belastninger. Systemet giver en systematisk kontrol af Aalborg Zoo's miljøforhold.

Miljøledelsessystemet skal sikre, at Aalborg Zoo virkeliggør miljøpolitikken, miljømålsætninger og miljømål for derigennem til stadighed at forbedre sig på miljøområdet.

DS-certifikat for Aalborg Zoo

(Se certifikat i stor størrelse)

Åbningstider
2. januar - 1. februar: 10-15 
Indgang lukkes en time før lukketid
Se alle årets åbningstider

Billetpriser:
2.1. - 31.5.
Voksne:
Børn 3-11 år:
Børn 0-2 år:

 155,- kr.
95,- kr.
0,- kr.

Der gives 20% rabat til seniorer, studerende samt grupper på min. 20 personer

Hent APP til iPhone og Android

Nyheder
Se vores nyhedsarkiv

Aalborg Zoo
Mølleparkvej 63
9000 Aalborg

Telefon 96 31 29 29
info@aalborgzoo.dk

Find vej

Ultimate Web