Nyheder

  Se vores nyhedsarkiv her.

Miljøpolitik

Aalborg Zoos mission er naturbevaring. Ved at bidrage til bevaring af dyrearter og deres levesteder gennem avlssamarbejder, forskning og formidling. Implicit i dette ligger, at der tages størst mulig hensyn til det omgivende miljø, netop som et levested for den fauna vi ønsker at bevare. Aalborg Zoo arbejder med miljø på flere måder.

Aalborg Zoo blev miljøcertificeret i 1999, som den første zoologiske have i verden. Det har medført et øget fokus på miljø og en mangeårig indsats for at begrænse og nedbringe den negative miljømæssige påvirkning Aalborg Zoo, som virksomhed, har på omgivelserne.

Der er fokus på følgende områder:

•    Reduceret forbrug af naturlige ressource, især vand, varme og energi.
•    Genanvendelse af ressourcer igennem affaldssortering
•    Bevidst valg af materialer, som repræsenterer en miljøvenlig og
     bæredygtig udvikling: f. eks. FSC mærket træ
•    Bevidst valg af foder, som er produceret og leveret på en miljøskånsom
     måde: f.eks. lokalt produceret og økologisk
•    Aktiv deltagelse i naturbevaringsprojekter lokalt så vel som
     internationalt
•    Formidling for at øge bevidstheden blandt vores publikum omkring
     miljøet og sammenhængen med naturbevaringen.
•    Forskningssamarbejder, som kan bidrage til de ovenstående punkter.

Aalborg Zoo vil altid som et minimum overholde gældende lovgivning.

Miljøledelsessystem

Nærværende håndbog er miljøledelseshåndbogen gældende for Aalborg Zoo, Mølleparkvej 63, 9000 Aalborg.

I håndbogen er retningslinierne for Aalborg Zoos miljøaktiviteter, miljøledelsessystemet, beskrevet.

Miljøledelsessystemet er opbygget i henhold til DS/EN ISO 14.001
miljøledelsessystemer - kravbeskrivelse med råd om anvendelse.

Miljøledelse er den ledelsesform, hvor arbejdet med alle havens væsentlige miljøpåvirkninger bliver inddraget i den daglige ledelse og de daglige arbejdsrutiner i form af overvågning af miljøforhold og løbende miljøforbedrende aktiviteter.

Et miljøledelsessystem udstikker rammerne for, hvordan man styrer de aktiviteter, der kan resultere i miljømæssige belastninger. Systemet giver en systematisk kontrol af Aalborg Zoo's miljøforhold.

Miljøledelsessystemet skal sikre, at Aalborg Zoo virkeliggør miljøpolitikken, miljømålsætninger og miljømål for derigennem til stadighed at forbedre sig på miljøområdet.

DS-certifikat for Aalborg Zoo

(Hent certifikat i pdf-version)

Åbningstider
1. oktober. - 1.november: 10-16
Weekend / skolefridage:10-17
Efterårsferie: 10-17 
Indgang lukkes en time før lukketid
Se alle årets åbningstider

Billetpriser:
1.9. - 30.12.
Voksne:
Børn 3-11 år:
Børn 0-2 år:

 155,- kr.
95,- kr.
0,- kr.

Der gives 20% rabat til seniorer, studerende samt grupper på min. 20 personer

Hent APP til iPhone og Android

Nyheder
Se vores nyhedsarkiv

Aalborg Zoo
Mølleparkvej 63
9000 Aalborg

Telefon 96 31 29 29
info@aalborgzoo.dk

Find vej

Ultimate Web