Nyheder

  Se vores nyhedsarkiv her.

Forskning og Naturbevaring

Mission

Aalborg Zoos mission er at arbejde for bevarelse af den biologiske diversitet. Det sker i en proces, hvor viden om dyr og natur indsamles og formidles internt gennem et internationalt samarbejde mellem de zoologiske haver verden over.Viden om dyrene og deres forhold formidles videre til zoos gæster i et spændende og inspirerende miljø, med det formål at bringe mennesker og natur tættere på hinanden for derigennem at bevidstgøre dem om vores fælles ansvar og gøre dem aktive i naturbevaringsarbejdet.

Vision

Aalborg Zoo vil virkeliggøre missionen ved at:

  • Skabe gode miljøer omkring dyrene
  • Skabe spændende og indbydende miljøer omkring publikum, et miljø som inspirerer til at lære  mere, til at tage ansvar og være aktiv i naturbevaringen
  • Føre en åben dialog med publikum om alle relevante aspekter af zoos arbejde og give dem et  indblik i bredden og dybden af arbejdet
  • Bidrage til forskning
  • Deltage aktivt i de internationale forsknings- og avlssamarbejder
  • Deltage i bevaringen af naturen på det lokale såvel som globale plan
  • Deltage i de internationale zoo fora.

Fra forbruger til bevarer

Aalborg Zoo åbnede i 1935, som en tidstypisk zoo, en rekreativ have med en samling af dyr, som havde til formål at underholde og belære publikum. Ofte kom dyrene direkte fra naturen via dyrehandlere, og de zoologiske haver var som sådan store natur ”forbrugere”. Der er heldigvis sket store forandringer siden.

 

Avlssamarbejder

Zoos opgave er at sikre at fangenskabsbestandene til enhver tid er sunde og at de kan danne et godt grundlag for de kommende generationer. Den viden, som genereres om dyrene og om hvordan små populationer kan bevares, kan komme de vildtlevende bestande til gode.

 

Bevaring af levesteder

Skal vi sikre arterne skal vi mere end blot holde dem i live. Vi skal også være med til at sikre deres naturlige levesteder. Derfor er habitatbevaring utrolig vigtigt, og det er vigtigt for at opnå en bæredygtig løsning, at det sker i et samarbejde med de lokale befolkninger.

Læs om Aalborg Zoos samarbejde med Payamino-indianere i Ecuador.

 

Formidling

Zoologiske haver indenfor WAZA samarbejdet har en stor berøringsflade verden over. De besøges årligt af ca. 600 millioner gæster svarende til 1/10 af jordens befolkning. Denne berøringsflade er en vigtig faktor i formidling om dyr og natur og de problemer som truer dem. Zoo har derfor også en vigtig opgave i formidlingen omkring naturbevaringen.

Åbningstider
1. april-30. april: 
Hverdage: kl. 10-17
Weekend & ferier: kl. 10-18
(Indgang lukkes en time før
havens lukketid)
Se alle årets åbningstider

Billetpriser:
2.1. - 30.5.
Voksne:
Børn 3-11 år:
Børn 0-2 år:
Studerende:
Seniorer 65+:
Grupper +20:

150,- kr.
90,- kr.
0,- kr.
115,- kr.
125,- kr.
120,- kr.

Hent APP til iPhone og Android

Nyheder
Se vores nyhedsarkiv

Aalborg Zoo
Mølleparkvej 63
9000 Aalborg

Telefon 96 31 29 29
info@aalborgzoo.dk

Find vej

Ultimate Web