Nyheder

  Se vores nyhedsarkiv her.

Forskning og Naturbevaring

Mission

Aalborg Zoo skal bidrage til naturbevarelse ved at skabe kendskab til, og forståelse for, dyr og natur for dermed at påvirke holdning og adfærd blandt vore gæster til gavn og glæde for natur og mennesker.
Dette skal foregå via forskning, formidling og oplevelser centreret om havens dyr, samt ved et kontinuerligt fokus på dyrevelfærd, naturbevaring og miljøbevidsthed.
Aalborg Zoo skal fokusere både nationalt. såvel som internationalt i forskning, formidling og naturbevaringsprojekter. 

Vision

Aalborg Zoo er …
En innovativ og sjov oplevelse med dyr
                               en oplevelse med indhold
                                                          et indhold med holdning
                                                                                       … til dig

Fra forbruger til bevarer

Aalborg Zoo åbnede i 1935, som en tidstypisk zoo, en rekreativ have med en samling af dyr, som havde til formål at underholde og belære publikum. Ofte kom dyrene direkte fra naturen via dyrehandlere, og de zoologiske haver var som sådan store natur ”forbrugere”. Der er heldigvis sket store forandringer siden.

Avlssamarbejder

Zoos opgave er at sikre at fangenskabsbestandene til enhver tid er sunde og at de kan danne et godt grundlag for de kommende generationer. Den viden, som genereres om dyrene og om hvordan små populationer kan bevares, kan komme de vildtlevende bestande til gode.

Bevaring af levesteder

Skal vi sikre arterne skal vi mere end blot holde dem i live. Vi skal også være med til at sikre deres naturlige levesteder. Derfor er habitatbevaring utrolig vigtigt, og det er vigtigt for at opnå en bæredygtig løsning, at det sker i et samarbejde med de lokale befolkninger.

Læs om Aalborg Zoos samarbejde med Payamino-indianere i Ecuador.

Formidling

Zoologiske haver indenfor WAZA samarbejdet har en stor berøringsflade verden over. De besøges årligt af ca. 600 millioner gæster svarende til 1/10 af jordens befolkning. Denne berøringsflade er en vigtig faktor i formidling om dyr og natur og de problemer som truer dem. Zoo har derfor også en vigtig opgave i formidlingen omkring naturbevaringen.

Åbningstider
1. oktober. - 1.november: 10-16
Weekend / skolefridage:10-17
Efterårsferie: 10-17 
Indgang lukkes en time før lukketid
Se alle årets åbningstider

Billetpriser:
1.9. - 30.12.
Voksne:
Børn 3-11 år:
Børn 0-2 år:

 155,- kr.
95,- kr.
0,- kr.

Der gives 20% rabat til seniorer, studerende samt grupper på min. 20 personer

Hent APP til iPhone og Android

Nyheder
Se vores nyhedsarkiv

Aalborg Zoo
Mølleparkvej 63
9000 Aalborg

Telefon 96 31 29 29
info@aalborgzoo.dk

Find vej

Ultimate Web